Bollywood Movie Dialogues

Kick Movie Dialogues

Kick Movie Dialogues

Salman Khan -"Mujh se jo dushmani maul leta hai us pe opar wala to reham kar deta hai magar main nahi. Agar tu ne mere dost ki traf aankh utha kar bhi dekha to yahan pani nahi tera khoon bahy … Read Movie Dialogues

Movies Lists